REGULAMIN

Regulamin Red Parrot Academy obowiązujący w r. szk. 2023/24


1. Jesteśmy kulturalni i odnosimy się do siebie z szacunkiem oraz sympatią.

2. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe, aby nie zarażać pozostałych Słuchaczy i Lektora oraz móc efektywnie pracować na lekcji.

3. Na zajęciach staramy się mówić tylko w języku angielskim.

4. Uczymy się systematycznie i staramy się codziennie otaczać językiem. Zapoznaliśmy się z propozycjami doskonalenia naszych umiejętności językowych w dziale „Nauka” na stronie www.redparrot.eu.

5. Każdą nieobecność można odpracować zdalnie lub stacjonarnie w innej grupie do miesiąca od ostatniej nieobecności po ustaleniu terminu z Lektorem. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty za kurs.

6. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się przez komunikator Skype. Proszę o wiadomość SMS najpóźniej 15 min. przed zajęciami na numer telefonu: 510 966 910. Nazwa konta to „bam.tom” a ikonka jest z papugą. Link do konta znajduje się na stronie www.redparrot.eu w dziale "Aktualności". Proszę kliknąć w zielone, środkowe okienko „Zajęcia online” na górze strony.

7. W przypadku zaplanowanych nieobecności całej grupy, np. z powodu planowanej wycieczki szkolnej lub zmiany planu lekcji w szkole, proszę o wiadomość SMS na nr 510 966 910 z wyprzedzeniem min. 1-dniowym, tak aby umożliwić zamianę terminu zajęć z inną grupą i odpracowanie.

8. Zgodnie z zasadą „Lekki plecak – zdrowy kręgosłup”, Uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej zostawiają podręcznik i ćwiczenia w Red Parrot Academy, a w domu korzystają z e-booków. Instrukcja znajduje się na stronie głównej www.redparrot.eu. Proszę kliknąć w zielone okienko „E-books”.

9. Opłata za książkę i ćwiczenia lub repetytorium jest wnoszona łącznie z pierwszą ratą za kurs zgodnie z „Cennikiem”. Po zakończeniu kursu Słuchacze są zobowiązani do odebrania swoich książek najpóźniej na ostatnich zajęciach. Nieodebrane zestawy zostaną nieodpłatnie przekazane na makulaturę.

10. Podczas zajęć urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane jako dodatkowe narzędzia dydaktyczne w ramach wyznaczonych przez Lektora, w pozostałych przypadkach telefon pozostaje wyciszony.

11. W poczekalni zachowujemy ciszę i czystość. Za rzeczy pozostawione w poczekalni Red Parrot Academy nie ponosi odpowiedzialności.

12. Rodzice / Opiekunowie prawni niepełnoletnich Słuchaczy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci.

13. Pełnoletni Słuchacz / Opiekun prawny niepełnoletniego Słuchacza oświadcza, że zapoznał się z informacjami znajdującymi się na stronie www.redparrot.eu, w szczególności w działach „Aktualności” i „Cennik” i akceptuje:

a) godziny pracy szkoły

b) liczebność grup

c) terminy poszczególnych kursów

d) wykaz dni wolnych od zajęć

e) godziny zajęć

f) cennik za rok 2023/24

g) terminy wpłat

14. Wpłata pierwszej raty za kurs jest tożsama z zapisaniem Słuchacza na kurs językowy w Red Parrot Academy.

15. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Za lekcje w okresie wypowiedzenia Red Parrot Academy pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.

16. W stanach wyższej konieczności, np. w stanach zagrożenia epidemiologicznego, klęski lub w przypadku innych regulacji prawnych oraz nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, zajęcia będą prowadzone online poprzez wybrany komunikator internetowy bez zmiany pozostałych warunków świadczenia usług edukacyjnych.

17. Wszelkie zmiany dotyczące wszystkich Słuchaczy są komunikowane poprzez stronę internetową www.redparrot.eu w dziale „Aktualności”, natomiast indywidualne - poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS z numeru 510 966 910.

18. Pełnoletni Słuchacz / Opiekun prawny niepełnoletniego Słuchacza zobowiązuje się do monitorowania strony internetowej www.redparrot.eu jako głównego kanału informacyjnego szkoły językowej.

19. Administratorem Danych Osobowych jest Red Parrot Academy Beata Tomaszewska z siedzibą w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 72a, kod pocztowy: 05-120, NIP: 952-183-00-45. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu zapisania Słuchacza na kurs w Red Parrot Academy Beata Tomaszewska w roku szkolnym 2023/24 zgodnie z Regulaminem oraz Rozporządzeniem Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1. Dane zostaną bezpiecznie usunięte po opłaceniu całości kursu.

20. Powyższy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2023/24.