CENNIK

CENNIK 2019/2020 (aktualny, 05.09.2019)

Kurs dla klas 0 - 68 zajęć po 45 min., od 09.09.2019 do 19.06.2020.

        Cena kursu dla kl. 0 - 1.800 zł (10x180 zł) do 10-ego dnia każdego m-ca od IX do VI włącznie.

      

Kurs dla klas I - VII  - 68 zajęć po 60 min., od 09.09.2019 do 19.06.2020.

        Cena kursu dla kl. I-VII - 2.000 zł (10x200 zł) do 10-ego dnia każdego m-ca od IX do VI włącznie.


Kurs dla klas VIII  - 54 zajęcia po 60 min., od 09.09.2019 do 20.04.2020.

        Cena kursu dla kl. VIII - 2.800 zł (8x350 zł) do 10-ego dnia każdego m-ca od IX do IV włącznie.


Rabat -  100 zł od ceny kursu dla:


  • słuchaczy kontynuujących naukę w Red Parrot Academy
  • organizatora nowej grupy min. 3-osobowej.


Ceny materiałów dydaktycznych (książka, ćwiczenia, CD-ROM) 

  • Kl. 0-III - 90 zł
  • Kl. IV-VII - 115 zł
  • Kl. VIII - 90 zł
  • Osoby dorosłe - 115 zł

Ceny za komplet płatne przed rozpoczęciem kursu do 09.09.2019.


Dane do przelewu:

RED  PARROT ACADEMY Beata Tomaszewska

ul. Jagiellońska 72 A, 05-120 Legionowo

61 1600 1462 1835 3165 0000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko Słuchacza i klasę, do której uczęszcza dziecko.