CENNIK

Cennik zajęć grupowych oraz książek w r. szk. 2023/24


1. Ceny dotyczą zajęć stacjonarnych i online.

2. Grupy są tworzone od czterech Słuchaczy.

3. Szkoła nie prowadzi zajęć indywidualnych.

4. Płatności są wymagane z góry w formie przelewu bankowego.

5. Raty za kurs językowy są równe.

6. Płatność za książki jest dokonywana łącznie z pierwszą ratą.

7. Terminy płatności:

do 10.09.2023 r. – rata 1/10

do 10.10.2023 r. – rata 2/10

do 10.11.2023 r. – rata 3/10

do 10.12.2023 r. – rata 4/10

do 10.01.2024 r. – rata 5/10

do 10.02.2024 r. – rata 6/10

do 10.03.2024 r. – rata 7/10

do 10.04.2024 r. – rata 8/10

do 10.05.2024 r. – rata 9/10

do 10.06.2024 r. – rata 10/10

8. Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Red Parrot Academy Beata Tomaszewska

Numer rachunku odbiorcy: 61 1600 1462 1835 3165 0000 0001 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko Słuchacza, klasa z literką, np. Jan Kowalski, kl.4a

9. Szkoła językowa może wystawić fakturę zwykłą podatnika zwolnionego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 Ustawy o VAT w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła płatność raty za usługę edukacyjną. Po tym terminie faktury nie będą mogły być wystawione.

Faktura może zostać wystawiona na prośbę Rodzica nabywającego prawo do uczestnictwa Słuchacza w kursie językowym.

10. Zgłoszenie wystawienia faktury proszę przesłać każdorazowo mailem lub poprzez wiadomość SMS do ostatniego dnia miesiąca, w którym została dokonana płatność.Zajęcia: 2 razy w tygodniu

Szkoła

Klasy

Rata

Liczba rat

SP

4-7

300 zł

10

SP Egz.

360 zł

9

LO

1-3

300 zł

10

LO Egz.

4

410 zł

8

Zajęcia: 1 raz w tygodniu

Szkoła

Klasy

Rata

Liczba rat

SP

1-3

180 zł

10

LO

1-3

180 zł

10

Cena za książkę ucznia (student's book) i ćwiczenia (workbook) lub repetytorium

Szkoła

Klasy

Cena

SP

1-3

124 zł

SP

4-7

157 zł

SP Egz.

79 zł

LO

1-3

186 zł

LO Egz.

4

105 zł

Proszę o terminowe wpłaty.

unsplash