ZAJĘCIA ON-LINE i KALENDARZ 2019/20

Tymczasowy GRAFIK ON-LINE obowiązuje od 04.05.2020

Większość z Was ma zajęcia online w ZSP2 w godzinach 9:00-12:30, stąd poniższa tymczasowa propozycja.

Proszę, aby Uczniowie, którzy jeszcze nie przekazali mi swoich planów lekcji online z ZSP2 przesłali je do poniedziałku 04.05.2020 do 18:00 na czat Skype'a. (wystarczy prt sc z Teams'a).


Drodzy Uczniowie i Rodzice


Zapisy na nowy rok szkolny 2020/21 dla Uczniów:

  • szkoły podstawowej kl.0-8 (egzamin ósmoklasisty)
  • szkoły średniej kl.1-4 (matura)
  • osoby dorosłe 
  • kursy wakacyjne

->>>zakładka KONTAKT I ZAPISY lub kontakt SMS-owy +48 510 966 910


Rok szkolny 2019/20 w Red Parrot Academy to 68 zajęć tj. 2 semestry po 34 zajęcia + 6 zajęć dodatkowych.

Pracujemy również w dni wolne od zajęć szkolnych tj.9.04,10.04,14.04,21.04,22.04,23.04.2020.

Zajęcia kończymy w piątek 19 czerwca 2020. Owocnej nauki! 
W poniedziałek, 17. marca rozpoczęliśmy naukę online poprzez komunikator Skype dla klas 2-8,

27. marca dołączyły klasy 0 i 1.

  • Uczeń podczas zajęć online otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, jest pozytywnie motywowany, a ćwiczenia są komentowane w czasie rzeczywistym, tak jak podczas lekcji stacjonarnych.
  • Zajęcia przez Skype to sprawdzone wideokonferencje z funkcją udostępniania ekranu i dzwięku dla Uczniów i Lektora z wykorzystaniem e-podręczników i multimediów.
  • Sprzęt. Z aplikacji Skype można korzystać zarówno na smartfonie, tablecie, laptopie, a także na komputerze stacjonarnym. Kamera nie jest niezbędna.
  • Grupy zostały zmniejszone do minimum. Uczniowie uczą się teraz w parach, a nie w grupach do 8 osób 2 razy w tygodniu; ewentualnie w grupie 3+ osobowej 2 lub 3 razy w tygodniu w zależności od liczebności grupy, do której należeli w systemie stacjonarnym. Tym samym, długość zajęć ulega skróceniu z 60 do 30 minut.
  • Nauka w małych grupach jest bardzo skuteczna i umożliwia indywidualne podejście do każdego Ucznia z zachowaniem możliwości dialogu i odniesienia do grupy rówieśniczej. Proszę, aby Uczeń miał przy sobie podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, długopis oraz dobry humor.
  • Grafik został zoptymalizowany tak, aby Uczniowie mieli min. 1-dniową przerwę od zajęć w przypadku lekcji, które odbywają się 2 razy w tygodniu, a tym samym zyskali czas na utrwalanie materiału lub odrobienie pracy domowej.


Zasady pracy online:

1.Umówiliśmy się, że to ja dzwonię do Uczniów o wyznaczonych godzinach.

2.Proszę zapewnić Uczniom właściwe warunki do nauki, tj. ciszę i spokój. 

3.Płatności pozostają bez zmian, tj. zostały 3 równe raty płatne do 10. kwietnia, 10. maja i 10. czerwca.


Kontakt online - link do pobrania aplikacji: https://www.skype.com/pl/get-skype/

Moja nazwa użytkownika Skype to: bam.tom (Red Parrot Academy)

Mój mail: tomaszewska.beata@gmail.com

Telefon: 510966910

Facebook szkoły: https://www.facebook.com/redparrot.eu


Tematyka zajęć (semestr 2, lekcje: 13-40)


Tydzień 16.03-20.03.2020

Lekcja:13 i 14

Klasa 8 - Exam Skills Work 12

Klasa 6 - 4d What a tragedy! Past Perfect  Simple / 4e Imagine that!

Klasa 5 - 4e Where I live / Round-up 4

Klasa 4

(4b) 5c You are what you eat

(4a) 6c Save the animals

(4S) Round-up 5, TEST 5

Klasa 3 - Past simple / Where were you yesterday?

Klasa 2 -  Whose jacket is this?/ My, your, his, her/ Clothes


Tydzień 23.03-27.03.2020

Lekcja:15 i 16

Klasa 8 - Social Issues 

Klasa 6 - Round-up 4  / 5a Give me a call

Klasa 5 – 5a Computer world / 5b What the future holds

Klasa 4

(4b) 5d Food facts

(4a) 6d Let's celebrate

(4S) 6a Party time!

Klasa 3 - Present Simple/Past Simple

Klasa 2 - Traditional clothes / Having fun

Klasa 1 - Under, on, in / Snow White / Where is my shirt?

Klasa 0 - Means of transpot

 

Tydzień  30.03-04.04.2020

Lekcja:17 i 18

Klasa 8 - Spójniki, synonimy, przyimki, czasowniki złożone

Klasa 6 - 5b Fitness and fun

Klasa 5 - 5c Make a difference

Klasa 4

(4b) 5e Three square meals  

(4a) 6e Best wishes / Round-up 6

(4S) 6b Rain or shine

Klasa 3 - What's the time? / Where are you from?

Klasa 2 - I am having fun in the sun.  Present Continuous

Klasa 1 - under/ on/ in / There is a pet shop in my town.

Klasa 0 - I like apples. I don' like bananas. 

 

Tydzień  06.04-10.04.2020

Lekcja:19 i 20

Klasa 8 - Zdania okolicznikowe, czasowniki i rzeczowniki złożone, f. językowe

Klasa 6 - 5c Marvellous machines, 5d Keep it green!

Klasa 5 - 5d Protect the animals, 5e I'm looking forward to it!

Klasa 4

(4b) Round-up 5, TEST 5, 6a Party time!

(4a) Culture Pg 3 – Celebrations around the world, Song 3 / 7a Were you scared?

4(S) 6c Save the animals

Klasa 3 – What’s your nationality? / What’s your job?

Klasa 2 – What’s the time? / Gingerbread man / Present Continuous

Klasa 1 – He is thin. She is short. Numbers 10 – 15. Easter bunny

Klasa 0 – This is a yellow jacket. These are blue jeans. Easter basket


Tydzień  13.04-17.04.2020

Lekcja:21 i 22

Klasa 8 - Funkcje językowe

Klasa 6 - 5d Keep it green!

Klasa 5 - Round-up 5

Klasa 4

(4b) 6a Party time! 6b Rain or shine

(4a) 7a Were you scared? Past Simple (to be)

4(S) 6d Let's celebrate! UK and US festivals

Klasa 3 – Past Simple - czasowniki regularne - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 2 – Present Continuous vs. Present Simple -  We are playing basketball now. We often play basketball.

Klasa 1 – What are these? They are teddy-bears. What colour are they? They are white. - Liczba mnoga rzeczowników

Klasa 0 – A rabbit can jump! I can draw! 


Tydzień  20.04-24.04.2020

Lekcja:23 i 24

Klasa 8 -  Culture 4 -Northern Ireland, New Zeland and the EU

Klasa 6 - 5e Can you live withot it?

Klasa 5 - Round-up 5, 6a What's on?

Klasa 4

(4b) 6c Save the animals

(4a) 7b Dear Diary

4(S) 6 Round-up, Present Simple / Present Continuous

Klasa 3 – Past Simple - czasowniki nieregularne - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 2 – Present Continuous vs. Present Simple 

Klasa 1 – Have you got big eyes?  Has it got a long tail?

Klasa 0 – A parrot can talk. A bird can fly.


Tydzień  27.04-30.04.2020

Lekcja:25 i 26

Klasa 8 -  Zadania egzaminacyjne: funkcje językowe, rozumienie tekstów pisanych

Klasa 6 - 6a What's up there?

Klasa 5 - 6b - Being in a band.

Klasa 4

(4b) 6 Round-up

(4a) 7c What happened?

4(S) 7a Were you scared?

Klasa 3 – Past Simple - czasowniki nieregularne - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 2 – Czasownik modalny can - zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Klasa 1 – My favourite food. I like pasta. I don't like beans.

Klasa 0 – Grow a plant.


Tydzień  04.05-08.05.2020

Lekcja:27 i 28

Klasa 8 -  Zadania egzaminacyjne: funkcje językowe, rozumienie tekstów pisanych

Klasa 6 - 6b A night out

Klasa 5 - 6c Dream teams

Klasa 4

(4b) 7a Were you scared?

(4a) 7c Past Simple Negative

4(S) 7b Dear Diary

Klasa 3 –  The world around us.

Klasa 2 – Mrs Clark is exercising. Tom throws the ball. Present Continuous vs Present Simple

Klasa 1 – The book is on the table. The trousers are in the wardrobe. The cat is under the chair.

Klasa 0 – Let's go camping!


Tydzień  11.05-15.05.2020

Lekcja:29 i 30

Klasa 8 -  Egzamin 1

Klasa 6 - 6 Round-up

Klasa 5 - 6 Round-up

Klasa 4 - 7b Dear Diary; 7d A great film

Klasa 3 –  M10 Solar system

Klasa 2 – Grammar and vocabulary 2-Revision 1, Imperative

Klasa 1 – Grammar and vocabulary 1 - Lesson 1  

Klasa 0 – Let's go camping! Revision. Intro to Get Smart 1.


Tydzień  18.05-22.05.2020

Lekcja:31 i 32

Klasa 8 -  Egzamin 2 i 3, e-mail, blog, 1-3 Revision

Klasa 6 - 7b DIY

Klasa 5 -7b Messages :-)

Klasa 4 - 7e A day to remember

Klasa 3 –  Grammar and vocabulary 3 

Klasa 2 – Grammar and vocabulary 2- Revision 2

Klasa 1 – Grammar and vocabulary 1 - Revision 1

Klasa 0 – Hi Kids 2 - Shapes, numbers, How are you? Stand up, sit down, show me your pencil, ...