REGULAMIN

Regulamin w r. szk. 2020/21

 1. Jesteśmy kulturalni i odnosimy się do siebie z szacunkiem oraz sympatią.
 2. Na zajęciach staramy się mówić tylko w języku angielskim.
 3. Urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane jako dodatkowe narzędzia dydaktyczne podczas zajęć w ramach wyznaczonych przez Lektora; w pozostałych przypadkach telefon pozostaje wyciszony.
 4. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe, tak aby nie zarażać pozostałych Słuchaczy i móc efektywnie pracować na lekcji.
 5. Zgłoszone z wyprzedzeniem nieobecności, tj. zgłoszone w dni robocze do godziny 17:30 w dniu poprzedzającym dzień zajęć, można odpracować w terminie do miesiąca od dnia ostatniej nieobecności w innej grupie od poniedziałku do piątku po ustaleniu terminu z Lektorem.
 6. Na każdych zajęciach jesteśmy aktywni, mamy: książkę, zeszyt ćwiczeń, ćwiczenia gramatyczne, zeszyt, długopis i dobry humor.
 7. Zawsze przygotowujemy zadane projekty, odrabiamy prace domowe, po zrealizowaniu materiału z całego modułu piszemy test sprawdzający postępy w nauce.
 8. Codziennie uczymy się nowych słówek w aplikacji lub na stronie Quizlet https://quizlet.com/pl
  słuchamy piosenek w języku angielskim i próbujemy uzupełniać brakujące słowa, frazy w tekstach w aplikacji lub na stronie lyicstraining https://lyricstraining.com/
  czytamy krótkie teksty anglojęzyczne na portalach internetowych, polecam:

  https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

  https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/

 9. Przynajmniej raz w tygodniu oglądamy filmy anglojęzyczne w wersji oryginalnej, oraz zapamiętujemy jedno przysłowie, powiedzenie, znany żart w j. angielskim.
 10. W sali lekcyjnej: nie jemy, nie żujemy gumy, nie pijemy, nie krzyczymy, nie popychamy się, nie brudzimy ławek, krzeseł, nie niszczymy sprzętów i przyborów lekcyjnych, zgłaszamy się do odpowiedzi podnosząc rękę.
 11. W poczekalni: zachowujemy ciszę, okrycie wierzchnie wieszamy na wieszakach, obuwie ustawiamy pod wieszakami, pozostawiamy czystą poczekalnię. Za rzeczy pozostawione w poczekalni po zajęciach Red Parrot Academy nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Rodzice i opiekunowie niepełnoletnich Słuchaczy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci.
 13. Pełnoletni Słuchacz / Opiekun prawny niepełnoletniego Słuchacza zobowiązuje się do zapłaty za ww. kurs językowy zgodnie z Cennikiem na rok 2020/21. Płatność jest wymagana w 10 równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca od września do czerwca włącznie.
 14. Pełnoletni Słuchacz / Opiekun prawny niepełnoletniego Słuchacza zobowiązuje się do podpisania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Podpisaną Umowę należy dostarczyć do Red Parrot Academy najpóźniej do 30. września. Jednocześnie,  wpłata pierwszej raty za kurs jest równoznaczna z akceptacją powyższego Regulaminu i zapisaniem Ucznia ma kurs.
 15. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Za lekcje w okresie wypowiedzenia Red Parrot Academy pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.
 16. W przypadku gdy liczba Słuchaczy w grupie zmniejszy się w danym r.szk., Słuchacze grupy mogą zostać dołączeni do innej grupy, ewentualnie cena kursu zostatnie wyrównana zgodnie z cennikiem dla grup mniej licznych.
 17. W stanach wyższej konieczności, np. w stanach zagrożenia epidemiologicznego, klęski lub w przypadku innych regulacji prawnych oraz nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, zajęcia będą prowadzone online poprzez wybrany komunikator internetowy bez zmiany pozostałych warunków Umowy.
 18. Strona internetowa

  https://www.redparrot.eu/

  jest na bieżąco aktualizowana. Wszystkie aktualności, komunikaty oraz zmiany w grafiku zajęć są komunikowane poprzez stronę inerenetową Red Parrot Academy.
 19. Pełnoletni Słuchacz / Opiekun prawny niepełnoletniego Słuchacza zobowiązuje się do monitorowania strony internetowej www.redparrot.eu jako głównego kanału informacyjnego szkoły językowej.
 20. Powyższy Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2020/21.